Start Aktualności

Aktualności

Obwieszczenie znak WRL.6341.2.27.2017

 

Dotyczy: Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego zezwalającego na przebudowę drogi powiatowej nr 1337

Treść Pisma


Autor: Nadzór Wodny w Ropczycach
 

Obwieszczenie znak RZ.2.5.421.3.2018

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego pn: Przekroczenie projektowaną siecią wodociągową dla zadania pn. rozbudowa, budowa odcinka sieci wodociągowej Skrzyszów-Ostrów Anastazów

Treść Pisma

Autor : Nadzór Wodny w Ropczycach
 

Obwieszczenie znak RZ.1.5.521.340.2018.RDTreść Pisma


 

Obwieszczenie znak RZ.1.5.521.320.2018.RDTreść Pisma


 

Obwieszczenie znak RZ.1.5.521.369.2018.RDTreść Pisma


 

Obwieszczenie znak WR.6341.91.2017Treść Pisma


 

Obwieszczenie znak RZ.2.4.521.4. 2018Treśc Pisma


 
Gminy
 
 
 
Urzędy Pracy
 
 
 
Powiaty